Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty nabór partnera

Email Drukuj PDF

Otwarty nabór partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń", w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i  trwania.

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy dla Partnera

Indywidualna karta oceny

Wzór oswiadczenia o bezstronności

Zakres merytoryczny projektu

Zasady działania Zespołu Oceniającego

 
Statystyki:
Kto jest online: