Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Email Drukuj PDF

Toruń: Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

 

Numer ogłoszenia: 72748 - 2016;

data zamieszczenia: 31.03.2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 - projekt istotnych warunków umownych

Załączniki nr 2a - formularz oferty

Załączniki nr 2b - formularz oferty

Załączniki nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załączniki nr 4 - wykaz

Załączniki nr 5 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załączniki nr 6 - art. 24 ust.1, 2, 2a

Załączniki nr 7 - informacja o grupie kapitałowej

Załączniki nr 8 - oświadczenie o spełnianiu wymagań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

Zmieniony: poniedziałek, 27 czerwca 2016 16:20  
Statystyki:
Kto jest online: