Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego 2016

Email Drukuj PDF

Organizacja na terenie kraju - w roku 2016 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Numer ogłoszenia: 105780 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - projekt istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków i posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 5 - opis obiektu

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków Ustawy

Załącznik nr 7 - informacja o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 - oświadczenie o spełnianiu wymagań Zamawiającego

Załącznik nr 9 - oświadczenie o braku sprzedaży napojów alkoholowych

Załącznik nr 10 - zobowiązanie

Załącznik nr 11 - oświadczenie

Załącznik do Istotnych warunków umownych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 19 lipca 2016 14:00  
Statystyki:
Kto jest online: