Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Usługi 2017

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Znak sprawy: OA.2611.7.2016

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty

Załącznik nr 3 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia

Informacja o udzieleniu zamówienia w części I i II i nieudzieleniu zamówienia w części III.

Zmieniony: czwartek, 05 stycznia 2017 07:36  
Statystyki:
Kto jest online: