Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w GMT” w ramach ZIT w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

Email Drukuj PDF

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia

ogłasza:

 

otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

 

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - zakres merytoryczny projektu

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy dla Partnera

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o bezstronności

Załącznik nr 4 - zasady działania zespołu oceniajacego

Załącznik nr 5 - indywidualna karta oceny

 

 

Decyzja dot. wyboru partnera

 

Zmieniony: piątek, 09 lutego 2018 10:58  
Statystyki:
Kto jest online: