Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Usługę w formie przygotowania i dostarczania w dniach od poniedziałku do piątku w okresie 09.01.2017 - 30.06.2018 obiadów dla 10 osób w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest Usługa - realizacja w roku 2017/2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Znak sprawy: OA.2611.8.2016

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Projekt istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów

Załącznik nr 6 - Druk oświadczenia o_zezwoleniu_PIS

Załącznik nr 7 - Druk oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie, że usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy

Zmieniony: wtorek, 10 stycznia 2017 15:52  
Statystyki:
Kto jest online: