Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”, w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

Email Drukuj PDF

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia

ogłasza:

 

otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

 

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - zakres merytoryczny projektu

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy dla Partnera

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o bezstronności

Załącznik nr 4 - zasady działania zespołu oceniajacego

Załącznik nr 5 - indywidualna karta oceny

Informacja o wynikach wyboru

 

Zmieniony: wtorek, 23 czerwca 2020 09:58  
Statystyki:
Kto jest online: