Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja wypoczynku letniego w 2017 roku dla 220 dzieci.

Email Drukuj PDF

Organizacja na terenie kraju - w roku 2017 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - projekt istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 - opis obiektu

Załącznik nr 8 - informacja o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9 - oświadczenie o spełnianiu wymagań Zamawiającego

Załącznik nr 10 - zobowiązanie wykonawcy

Załącznik nr 11 - terminy turnusów

Załącznik nr 12 - oświadczenie - postępowanie egzekucyjne

Załącznik nr 13 - zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów

Załącznik do istotnych warunków umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 25 lipca 2017 18:27  
Statystyki:
Kto jest online: