Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego

Email Drukuj PDF

Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych - projekt ,,Rodzina w Centrum"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_UE

zał._1_do_PIWU_Sprawozdanie

zał._1_do_SIWZ_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia

zał._2_do_PIWU_Upoważnienie

zał._2_do_SIWZ_Formularz_ofertowy

zał._3_do_PIWU_Odwołanie_upoważnienia

zał._3_do_SIWZ_Oświadczenie

zał._4_do_PIWU_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia

zał._4_do_SIWZ_Oświadczenie_dot._przesłanek_wykluczenia_z_postępowania

zał._5_do_SIWZ_Oświadczenie_o_integracji

zał._6_do_SIWZ_Projekt_istotnych_warunków_umownych

zał._7_do_SIWZ_Grupa_kapitałowa

zał._8_do_SIWZ_Oświadczenie_-_zobowiązanie_Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: piątek, 25 sierpnia 2017 07:08  
Statystyki:
Kto jest online: