Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania artnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług

Email Drukuj PDF

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia ogłasza
otwarty nabór na partnera w celu zawiązania artnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Treść ogłoszenia

Zakres merytoryczny projektu

Formularz zgłoszeniowy dla Partnera

Wzór oświadczenia o bezstronności

Indywidualna karta oceny

Zasady działania Zespołu Oceniającego

 
Statystyki:
Kto jest online: