Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.6.2017 - dostawa i montaż fabrycznie mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach projektów unijnych.

Email Drukuj PDF

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

Ogłoszenie nr 597429-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

Załącznik nr 7 - wykaz dostaw

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o omyłce pisarskiej

Informacja o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu I, II i IV części postępowania.

Zmieniony: poniedziałek, 08 maja 2023 07:32  
Statystyki:
Kto jest online: