Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.7.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

Email Drukuj PDF

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

Ogłoszenie nr 598701-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 7 - wykaz dostaw

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: poniedziałek, 08 maja 2023 07:20  
Statystyki:
Kto jest online: