Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.9.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

Email Drukuj PDF

Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

Ogłoszenie nr 603176-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: poniedziałek, 08 maja 2023 07:09  
Statystyki:
Kto jest online: