Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.10.2017 - na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR Toruń

Email Drukuj PDF

Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna".

Ogłoszenie nr 605587-N-2017 z dnia 23.10.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: wtorek, 07 listopada 2017 17:15  
Statystyki:
Kto jest online: