Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację usług asystenckich (Asystent Osoby Niepełnosprawnej) w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” współfinansowanego ze środków UE w ramach 9.3.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Email Drukuj PDF

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na realizacji usług asystenckich (Asystent Osoby Niepełnosprawnej) w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

 

Treść ogłoszenia

Wzór umowy

Wzór oferty

Wykaz błędów

Wzór karty ocen

Zmieniony: piątek, 03 listopada 2017 12:14  
Statystyki:
Kto jest online: