Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie Czerniewic w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” współfinansowanego ze środków UE w ramach 9.3.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Email Drukuj PDF

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na terenie jednostki urbanistycznej Czerniewice, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

 

Treść ogłoszenia

Wzór umowy

Wzór oferty

Wykaz błędów

Wzór karty ocen

Informacja o wynikach wyboru

Zmieniony: wtorek, 23 czerwca 2020 10:04  
Statystyki:
Kto jest online: