Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na Lewobrzeżu w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w GMT”, współfinansowanego ze środków EU w ramach 9.1.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Email Drukuj PDF

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Lewobrzeżu w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Treść ogłoszenia

Wzór umowy

Wzór oferty

Wykaz błędów

Wzór karty ocen

Wyjaśnienie

 

Informacja o wynikach konkursu

Zmieniony: poniedziałek, 22 stycznia 2018 11:04  
Statystyki:
Kto jest online: