Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020

Email Drukuj PDF

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia ogłasza

nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określa rozdział XII Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku (Uchwała nr 673/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017r.)

 

Treść ogłoszenia

Oświadczenie o niekaralności

Wyciąg z uchwały nr 673

Formularz zgłoszeniowy

Zmieniony: czwartek, 16 listopada 2017 12:25  
Statystyki:
Kto jest online: