Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.13.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku ...

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 621654-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Wyjaśnienie treści SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zmieniony: poniedziałek, 08 stycznia 2018 17:08  
Statystyki:
Kto jest online: