Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.14.2017 - usługa - realizacja w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa - realizacja w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

Ogłoszenie nr 627448-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - zobowiazanie innych podmiotów

Załącznik nr 6 - o środku transportu

Załącznik nr 7 - oświadczenie

Załącznik nr 8 - oświadczenie - zobowiązanie

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zmieniony: poniedziałek, 08 stycznia 2018 17:12  
Statystyki:
Kto jest online: