Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.1.2018 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia biurowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na potrzeby realizacji projektów EFS

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

Ogłoszenie nr 503189-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Formularz oferty

zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. 5 Ogólne warunki umowy

zał. 6 Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 7 Wykaz dostaw

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: czwartek, 18 stycznia 2018 18:00  
Statystyki:
Kto jest online: