Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.2.2018 meble biurowe wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów EFS

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

Ogłoszenie nr 503213-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Formularz oferty

zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. 5 Ogólne warunki umowy

zał. 6 Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 7 Wykaz dostaw

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja z otwarcia ofert - korekta

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 10 kwietnia 2018 13:24  
Statystyki:
Kto jest online: