Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.3.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum"

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum"

Ogłoszenie nr 504549-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SIWZ zał. 2 Formularz ofertowy

SIWZ zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

SIWZ zał. 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

SIWZ zał. 5 Oświadczenie - klauzula społeczna

SIWZ zał. 7 Grupa kapitałowa

SIWZ zał. 6 Projekt istotnych warunków umownych

PIWU zał. 1 Sprawozdanie

PIWU zał. 2 Upoważnienie

PIWU zał. 3 Odwołanie upoważnienia

PIWU zał. 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 06 czerwca 2018 10:44  
Statystyki:
Kto jest online: