Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.6.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

 

Ogłoszenie nr 510868-N-2018 z dnia 2018-01-26 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Formularz ofertowy

zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. 5 Projekt istotnych warunków umownych

zał. 6 Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 7 Wykaz dostaw

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zmieniony: czwartek, 08 lutego 2018 23:17  
Statystyki:
Kto jest online: