Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.8.2018 Przygotowywanie i dostarczanie (dowóz) od poniedziałku do piątku, w okresie do 31.07.2018 dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!” EFS RPO WK-P

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: realizacja w roku 2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od  dnia podpisania umowy do 31 lipca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie nr 512542-N-2018 z dnia 2018-01-31 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 Formularz ofertowy

zał. 2 Projekt istotnych warunków umownych

zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. 5 Zobowiązanie innych podmiotów

zał. 6 o zezwoleniu PIS

zał. 7 Grupa kapitałowa

zał. 8 Oświadczenie o tym, że usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: czwartek, 15 marca 2018 10:06  
Statystyki:
Kto jest online: