Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.1.2018 realizacja szkoleń / kursów zawodowych dla uczestników projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: realizacja szkoleń / kursów zawodowych dla uczestników projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 do warunków zamówienia

zał. 2 do warunków zamówienia

zał. 3 do warunków zamówienia

 

Zmienione warunki zamówienia i wydłużenie terminu składania ofert

zmieniony zał. 1 do warunków zamówienia

zmieniony zał. 2 do warunków zamówienia

zmieniony zał. 3 do warunków zamówienia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w II, III i IV części postępowania oraz o unieważnieniu I części postępowania

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne w cz. II, III i IV oraz nieudzieleniu zamówienia w cz. I

Zmieniony: środa, 23 maja 2018 08:27  
Statystyki:
Kto jest online: