Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.10.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

 

Ogłoszenie nr 531431-N-2018 z dnia 2018-03-14 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Formularz ofertowy

zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. 5 Projekt istotnych warunków umownych

zał. 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej

zał. 7 Wykaz dostaw

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: wtorek, 10 kwietnia 2018 13:32  
Statystyki:
Kto jest online: