Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.3.2018 organizacja 21 spotkań edukacyjnych, dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: organizacja 21 spotkań edukacyjnych, dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 do warunków zamówienia (opis)

zał. 2 do warunków zamówienia (formularz)

zał. 3 do warunków zamówienia (ogólne warunki umowy)

zał. 1 do ogólnych warunków umowy

zał. 2 do ogólnych warunków umowy

zał. 3 do ogólnych warunków umowy

zał. 4 do ogólnych warunków umowy

zał. 5 do ogólnych warunków umowy

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 04 czerwca 2018 15:07  
Statystyki:
Kto jest online: