Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.1.2018 Organizacja na terenie kraju - w roku 2018 - wypoczynku letniego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Organizacja na terenie kraju - w roku 2018 - wypoczynku letniego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - projekt istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 - opis obiektu

Załącznik nr 8 - informacja o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9 - oświadczenie o spełnianiu wymagań Zamawiającego

Załącznik nr 10 - zobowiązanie wykonawcy

Załącznik nr 11 - terminy turnusów

Załącznik nr 12 - oświadczenie - postępowanie egzekucyjne

Załącznik nr 13 - zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów

Załącznik do istotnych warunków umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ /2/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 27 czerwca 2018 08:44  
Statystyki:
Kto jest online: