Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.3.2018 - Ogłoszenie na usługi społeczne - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychologa i pedagoga.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychologa i pedagoga.

  1. Część – świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności przez spotkania grupowe - warsztaty z psychologiem i pedagogiem w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność ce-lów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 170 godzin zegarowych w 2018 r.
  2. Część – świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności przez psycholo-ga i pedagoga w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 1 080 godzin zegarowych w 2018 r.

Treść ogłoszenia.

Warunki zamówienia na usługi społeczne.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 8 - Istotne warunki umowne

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - część II

Informacja o nieudzieleniu zamówienia - część I

Zmieniony: poniedziałek, 14 maja 2018 15:57  
Statystyki:
Kto jest online: