Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w okresie od 1.7.2018 do 30.6.2020 ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych

Email Drukuj PDF

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

 

Wynik postępowania konkursowego

 

Zmieniony: poniedziałek, 09 lipca 2018 09:22  
Statystyki:
Kto jest online: