Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.7.2018 Ogłoszenie na usługi społeczne - wykonywanie czynności specjalisty psychoterapii

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania: „Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych” w wymiarze 520 godzin zegarowych w roku 2018.

Treść ogłoszenia.

Warunki zamówienia na usługi społeczne.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 8 - oświadczenie dot. RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 20 czerwca 2018 05:46  
Statystyki:
Kto jest online: