Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611. 9.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonywanie czynności psychologa

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług przez psychologa.

  1. Część – wykonywanie czynności przez psychologa w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 40 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.
  2. Część – wykonywanie czynności przez psychologa w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 50 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

Treść ogłoszenia.

Warunki zamówienia na usługi społeczne.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 02 lipca 2018 06:31  
Statystyki:
Kto jest online: