Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.12.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 155 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

Treść ogłoszenia.

Warunki zamówienia na usługi społeczne.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zmieniony: czwartek, 12 lipca 2018 07:21  
Statystyki:
Kto jest online: