Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.5.2018 przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych  z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 szczegółowy opis przedmiotu

zał. 2 formularz ofertowy

zał. 3 wykaz osób

zał. 4 oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 5 wykaz do oceny w kryterium doświadczenie

zał. 6 oświadczenie dot. RODO

zał. 7 ogólne warunki umowne

zał. 8 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: wtorek, 24 lipca 2018 14:13  
Statystyki:
Kto jest online: