Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.17.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy w szczególności z kobietami w ciąży oraz wystawianie zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w związku z realizacją zadań: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” oraz „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców w wymiarze 22 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inforomacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 13 sierpnia 2018 14:35  
Statystyki:
Kto jest online: