Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2018r. do 31 stycznia 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: utworzenie i prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci

Email Drukuj PDF

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia ogłasza
otwarty otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2018r. do 31 stycznia 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Treść ogłoszenia

Zał. 1 - wzór umowy

Zał. 2 - wzór oferty

Zał. 3 - wykaz błędów

Zał. 4 - karta oceny

 

Zmieniony: środa, 08 sierpnia 2018 13:06  
Statystyki:
Kto jest online: