Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.19.2018 - Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania w dniach roboczych, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. dziesięciu ciepłych posiłków raz dziennie dla 10 osób - uczestników Kl. Samopomocy na Podgórzu

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. RODO

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 25 października 2018 14:51  
Statystyki:
Kto jest online: