Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.18.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

Ogłoszenie nr 633499-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

zał. 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. 5 do SIWZ - Projekt istotnych warunków umownych

zał. 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 7 do SIWZ - Wykaz dostaw

zał. 8 do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: piątek, 19 października 2018 09:38  
Statystyki:
Kto jest online: