Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.22.2018 - szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (Ministra Pracy i Polityki Społecznej) - zgodny z zakresem programowym wynikającym z rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Treść ogłoszenia.
Warunki zamówienia na usługi społeczne.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 5 - Oświadczenie
Załącznik nr 6 - Istotne warunki umowne
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 31 grudnia 2018 18:04  
Statystyki:
Kto jest online: