Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.24.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.

Email Drukuj PDF

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.

Ogłoszenie nr 637705-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie dot grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - ogólne warunki umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: piątek, 23 listopada 2018 16:15  
Statystyki:
Kto jest online: