Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.25.2018 - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów MOPR

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 32 000 zestawów obiadowych

Ogłoszenie nr 641039-N-2018 z dnia 2018-10-25r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem i środkiem transportu

Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 8 - oświadczenie - zobowiązanie wykonawcy

Załącznik nr 9 - oświadczenie dot RODO

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: środa, 28 listopada 2018 22:22  
Statystyki:
Kto jest online: