Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.22.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych RPO

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych RPO

 

Ogłoszenie nr 642228-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 Formularz ofertowy

zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. 5 Oświadczenie dot. RODO

zał. 6 Wykaz dostaw

zał. 7 Oświadczenie o grupie kapitałowej

zał. 8 Projekt istotnych warunków umownych

zał. 9 Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: piątek, 21 grudnia 2018 12:22  
Statystyki:
Kto jest online: