Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.26.2018 - usługa polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych wymagających wsparcia z powodu wieku lub/i niepełnosprawności w rodzinnych domach pomocy

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych wymagających wsparcia z powodu wieku lub/i niepełnosprawności w rodzinnych domach pomocy

Treść zamówienia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - Istotne watunki umowne

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oswiadczenie dot. RODO

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 14 stycznia 2019 18:58  
Statystyki:
Kto jest online: