Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.27.2018 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby MOPR w Toruniu

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 655335-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. RODO

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 - ogólne warunki umowne

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: niedziela, 30 grudnia 2018 18:09  
Statystyki:
Kto jest online: