Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.28.2018 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Email Drukuj PDF

Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Ogłoszenie nr 657286-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie dot grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - ogólne warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III i VI zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w części I, II, IV, V i VII zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 31 grudnia 2018 18:11  
Statystyki:
Kto jest online: