Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.29.2018 - zamówienie na usługę - realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości 32 000 zestawów obiadowych

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 32 000 zestawów obiadowych

Ogłoszenie nr 658446-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem i środkiem transportu

Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 8 - oświadczenie - zobowiązanie wykonawcy

Załącznik nr 9 - oświadczenie dot RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: piątek, 14 grudnia 2018 21:01  
Statystyki:
Kto jest online: