Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Email Drukuj PDF

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego:

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - wykaz błędów formalnych

Załącznik nr 2 - wzór karty oceny oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie członka Komisji

Załącznik nr 4 - Specyfikacja kosztów

Załącznik nr 5 - Ramowy wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wzór oferty

Załącznik nr 7 - Wykaz działań promocyjnych

Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania

Wyniki konkursu

Zmieniony: czwartek, 14 marca 2019 16:10  
Statystyki:
Kto jest online: