Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.30.2018 - przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki środowiskowej selektywnej przez dwie trenerki.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki środowiskowej selektywnej przez dwie trenerki. Usługa adresowana jest do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu realizujących procedury „Niebieskie Karty”, pedagogów toruńskich szkół współpracujących w ramach w/w procedury oraz osób współpracujących z MOPR.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz umożliwiający dokonanie oceny

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 6 - projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 7 - oświadczenie dot RODO

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 18 grudnia 2018 07:48  
Statystyki:
Kto jest online: