Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.24.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:  Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych

 

Ogłoszenie nr 660008-N-2018 z dnia 2018-12-10 r

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 5 do SIWZ - Oświadczenie klauzula społeczna

Załącznik 6 do SIWZ - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik 1 do PIWU - Sprawozdanie

Załącznik 2 do PIWU - Umowa o powierzenie przetwarzania danych

Załącznik 3 do PIWU - Upoważnienie

Załącznik 4 do PIWU - Odwołanie upoważnienia

Załącznik 7 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Załącznik 8 do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Załącznik 9 do SIWZ - Wykaz usług

 

Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 23 stycznia 2019 09:20  
Statystyki:
Kto jest online: